BHP

W trosce o moje, jak i Wasze, bezpieczeństwo przestrzegam pewnych zasad, które spisałam poniżej. W związku z nieprzestrzeganiem ich, mogę zrezygnować z rozkładu kart.

  1. Nie wróżę pod wpływem alkoholu lub silnych leków (patrz punkt 4.)

  2. Nie przywołuję duchów.

  3. Nie mówię o śmierci widzianej w kartach.

  4. Nie wróżę w chorobie (mojej i Waszej).

  5. Nie odpowiadam na pytania dot. osoby trzeciej, gdy nie mam na to jej jawnej zgody (są to pytania np. „Czy mój partner…?”)

  6. Wróżę dopiero po otrzymaniu zapłaty za rozkład lub inną usługę. Na prośbę Pytającego wystawiam rachunek.

  7.  Informacje o RODO i polityce prywatności są dostępne TUTAJ.

  8. Regulamin strony jest dostępny TUTAJ.

  9. Czas realizacji standardowej wróżby to max. 2 dni robocze. Przewiduję 5 dni na realizację dłuższego rozkładu (np. kosmogram, Tarotowy Portret Psychologiczny), gdyż wymagają dużego zaangażowania energetycznego i skupienia, a po całym dniu pracy nie zawsze ją mam. Dlatego 2/5 dni jest dla mnie idealne, by przygotować się psychicznie i rzetelnie odpowiedzieć.

Bezwzględnie proszę o uszanowanie moich zasad.