Regulamin Opinii

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania opinii na stronie magiaitarot.pl oraz w mediach społecznościowych zarządzanych przez Administratora.

1.2. Administrator – właściciel serwisu magiaitarot.pl,  profilu na Facebooku Tarocistka Julia, stronie na Facebooku Magia i Tarot oraz profilu na Instagramie @magiaitarot.

1.3. Opiniodawca – osoba wystawiająca opinię na temat produktów lub usług oferowanych przez Administratora.

2. DODAWANIE I PUBLIKOWANIE OPINII NA STRONIE MAGIAITAROT.PL

2.1. Opinie mogą być dodawane dobrowolnie przez Opiniodawcę poprzez wyznaczone pole na stronie magiaitarot.pl.

2.2. Aby dodać opinię, Opiniodawca musi podać imię oraz adres e-mail. Adres e-mail nie będzie widoczny dla innych użytkowników, widoczne będą jedynie imię oraz treść opinii.

2.3. Opinia musi zostać zatwierdzona przez Administratora przed jej publikacją na stronie.

2.4. Administrator może przetwarzać opinię, publikując ją na Instagramie w formie posta, reelsa lub story.

2.5. Administrator może prosić o napisanie opinii np. po zakończonej usłudze, jednak wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.

3. POZYSKIWANIE I PUBLIKOWANIE OPINII W SOCIAL MEDIA

3.1. Administrator może pozyskiwać opinie poprzez wiadomości prywatne, komentarze lub funkcję „Pytania” w story na Instagramie oraz poprzez wiadomości SMS, e-maile, prywatne wiadomości na Facebooku.

3.2. Opinie mogą być publikowane anonimowo za zgodą Opiniodawcy. Jeśli Opiniodawca wyrazi zgodę, opublikowane będą jego nazwa profilu oraz zdjęcie.

3.3. Opinie pozyskane przez social media mogą być przetwarzane i publikowane na Instagramie w formie posta, reelsa lub story.

4. USUWANIE OPINII

4.1. Opinia może zostać usunięta na wniosek Opiniodawcy.

4.2. Po złożeniu wniosku, opinia zostanie usunięta ze wszystkich miejsc, w których została wykorzystana.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

5.2. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie magiaitarot.pl.

5.3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu, Opiniodawcy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@magiaitarot.pl.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Wyłączną odpowiedzialność za treść opinii ponoszą Opiniodawcy.

6.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii pozostawionych przez Opiniodawców, w tym za ewentualne szkody i roszczenia osób trzecich spowodowane zamieszczonymi opiniami.

7. PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii, które są obraźliwe, zawierają groźby, są zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące, oszczercze, propagujące przemoc lub naruszające prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

7.2. Administrator podejmuje działania mające na celu weryfikację, czy Opiniodawca rzeczywiście skorzystał z usług lub produktów Administratora.

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących opinii, Opiniodawcy mogą złożyć reklamację na adres e-mail: kontakt@magiaitarot.pl.

8.2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ich złożenia.

9. KONTROLA I AKTUALIZACJA REGULAMINU

9.1. Administrator dąży do ciągłego ulepszania procedur weryfikacji publikowanych opinii, dlatego regulamin może być na bieżąco weryfikowany i zmieniany.

9.2. Użytkownicy strony oraz social media Administratora są zachęcani do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu.